Жилищна сграда с офиси и магазини на приземен етаж, находяща се на ул. Пирин, гр. София

Изградена е система за видеонаблюдение с 29 бр. вандалоустойчиви IP камери с резолюция 720Р Full HD ден/нощ с инфрачервена подсветка. Монтирани са 2 бр. дигитални видеорекордера – 24-канален NVR и допълнителен 16-канален NVR. Изградени са кабелни трасета (категория 6А). Изградено е структурно окабеляване, а оборудването е монтирано в специални шкафове (19“ RAK 9U и 12U)
Осигурена е резервираност на електрозахранването. Системата е изградена съгласно изискванията на клиента и дава възможност за отдалечено наблюдение, контрол и достъп.

Снимки на проекта