Бизнес направления

За постигане на своята мисия и стратегически цели, всички организации се нуждаят от надежден партньор с опит в изграждането на критични ИТ и телеком решения и услуги. Това динамично партньорство изгражда основите на бъдещето.
За да разберете как екипът на „Елком 2008“ АД може да Ви помогне, научете повече за насоките, в които работим.

Основните бизнес направления, в които компанията работи са: